بازدید هیئت محترم سلامت کشوری جهت تقدیر از شرکت سپهر پلیمر سپاهان به عنوان کارفرمای برتر سلامت محور استان اصفهان در سال 1401

Image
Image

    آدرس: اصفهان-شهرک صنعتی سه راهی مبارکه-انتهای خیابان دوازدهم